carti turism studii si cursuri de turism

Carti, monografii, tratate, culegeri de probleme publicate in edituri nationale recunoscute

Nr. crt

Autorul, titlul, anul, numar pagini, editura

1.

Gabriela Stanciulescu, Andreea Marin Pantelescu,
Tehnica operatiunilor de turism, Studii de caz si probleme, Worksheets and exercises for Tourism Operations Techniques, Editura ASE, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-5949044

2.

Mihaela Pădurean,
“Dinamica turismului în strategia urbană”, Editura ASE, Bucureşti, 2007, format electronic (CD), ISBN 978-606-505-009-9

3.

Rodica Minciu (coordonator), Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Hornoiu,
Economia turismului-aplicaţii”, Editura Uranus, Bucuresti, 2007, 103 pg., ISBN 978-973-7765-49-9

4.

Nicodim Liliana, Nistoreanu Puiu, Vasile Dragos
“Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri”, 2007, 203 pagini, Editura Ex Ponto-Constanţa

5.

Claudia Ţuclea, Roxana Raicu
“Management strategic în turism – servicii. Exerciţii şi studii de caz”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007

6.

Radu Emilian, Claudia Ţuclea, Dragoş Vasile
“Administrarea întreprinderii de comerţ, turism şi servicii”, Ed. ASE, Bucureşti, 2006

7.

Radu Emilian, Gabriela Ţigu, Andreea Şchiopu, Monica Vasiu,
“Management operaţional”, Ed. ASE, Bucuresti, 2006

8.

Gabriela Stãnciulescu
“Management of Tourism Operations”, Ed. ASE, Bucureşti, 2006

9.

Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, Sisteme europene de administraţie publică, Editura Uranus, Bucureşti, 2006, 455 pagini, ISBN (10) 973-7765-22-2, ISBN (13) 978-973-7765-22-2 

11.

Gabriela Stãnciulescu, Ion Dãnuţ Jugãnaru
“Animaţia şi animatorul în turism”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006

12.

Nicolae Lupu
“Istorie şi comerţ. Din trecutul învãţãmântului de comerţ la Academia de Studii Economice Bucureşti
Ed. Uranus”, Bucureşti, 2006

13.

Maria Ioncicã
“Economia serviciilor. Abordãri teoretice şi implicaþii practice”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006

14.

Maria Ioncicã (coord.), Mihaela Pãdurean, Delia Popescu, Cãtãlina Brînduşoiu
“Economia serviciilor. Probleme aplicative”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006

15.

Maria Ioncicã, Gabriela Stãnciulescu
“Economia turismului şi serviciilor - un domeniu prioritar într-o nouã economie”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006

16.

Maria Ioncicã, Gabriela Stãnciulescu
“Economia turismului şi serviciilor”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2005

17.

Nicolae Lupu
“Hotelul – Economie şi management”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005

18.

G. Stanciulescu,
Managementul agentiei de turism”, Editura ASE, Bucuresti, 2005, 448 pagini

19.

G. Stanciulescu.,
”Evaluarea intreprinderilor si activelor din domeniul turismului”-suport de curs, Editura ASE, Bucuresti, 2005,111 pagini

20.

Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, Sisteme comparate de administraţie publică europeană, Editura Uranus, Bucureşti, 2005, 480 pagini, ISBN (10) 973-7765-22-2; ISBN(13) 978-973-7765-22-2.

21.

P.Nistoreanu, V.Dinu, A.Atanase, S.Toma, C.Vasiliu;
”Îndrumar pentru examenul de absolvire şi de continuare a studiilor – specializarea: economia comerţului, turismului şi serviciilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, 193 pagini                                                                                                                         

22.

R. Emilian, G. Tigu, O. State, L. Emilian;
“Fundamentele managementului firmei”, Editura ASE, Bucuresti, 2004, 327 pagini

23.

R.Emilian, M. Ioncica, N.Lupu, R. Minciu, D. Popescu, G. Stanciulescu, G. Tigu, C. Tuclea ;
“Turism şi Servicii, Teste grilă pentru examenul de licenţă”, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, 208 pagini

24.

M. Ioncica (coord.), E.C. Petrescu, D. Popescu ;
 „Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar”,  Editura Uranus, Bucureşti, 2004, 174 pagini

25.

M. Ioncica, M. Pădurean, D. Popescu, A. Talpes ;
„Economia Serviciilor. Aplicaţii”, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, 110 pagini

26.

R. Minciu ;
”Economia turismului”, Editura Uranus, Bucureşti, Editia I – 2000, 310 pagini, Ediţia a II-a – 2001, 310 pagini, Ediţia a III-a – 2004, 312 pagini

27.

V.Dinu, A.Nedelea, P.Nistoreanu;
„Producţia şi comercializarea serviciilor turistice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004, 331 pagini

28.

I.Smeureanu, P.Nistoreanu, L.D.Anghel, B.Onete, D.Radu Colibabă, I.Isaic Maniu , G.Grădinaru;
”Modele pentru noua economie în România”, Editura ASE, Bucureşti, 2004, 106 pagini

29.

P.Nistoreanu, V.Dinu, T.Surcel, C.Stanciu, G.Grădinaru, I.Isaic Maniu, Andrei Gheţu;
”Premise ale dezvoltării durabile în economia românească”, Editura ASE, Bucureşti, 2004, 119 pagini                       

30.

V. Beldean, D.Popescu;
”Managementul proiectelor cu finantare internationala”, Editura MATRIX ROM, Bucuresti, 2004, 168 pagini

31.

G. Stanciulescu ;
”Managementul turismului durabil in centrele urbane, Editura Economica, Bucuresti, 2004, 212 pagini

32.

O.State;
“Cultura organizatiei si managementul”, Editura ASE, Bucuresti, 2004, 248 pagini 

33.

C.Tuclea;
“Managementul intreprinderilor mici si mijlocii din turism si servicii”, Editura ASE, Bucuresti, 2004,138 pagini

34.

Gabriela Stănciulescu, Strategii şi politici regionale de dezvoltare durabilă a spaţiului dunărean. Provocări pentru turism, Editura ASE, Bucureşti, 2004, 171 pagini, ISBN 973-594-464-2

35.

R.Emilian, G.Tigu, O.State, C.Tuclea, C.Brandusoiu;
“Managementul resurselor umane”, Editura ASE, Bucuresti, 2003, 565 pagini

36.

R.Emilian, A. Schiopu;
”REMY – joc de conducere”, . Editura ASE, Bucuresti, 2003, 117 pagini + CD

37.

R.Emilian,G.Tigu;
’’Managementul operaţiunilor în întreprinderile de servicii’’, Editura A.S.E., Bucureşti, 2003,134 pagini

38.

M. Ioncica 
“Economia Serviciilor. Teorie şi practică”, Ed. a treia revăzută, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, 392 pagini

39.

M. Ioncica s.a.;
“Teste grilă pentru examenul de licenţă”, URA, Bucureşti, Ed. Sylvi, 2003,   78 pagini.(6 autori)

40.

C.Florescu (coord.), M. Ioncica, R.Minciu, P. Mâlcomete, N. Al. Pop ,s.a. ;
”Marketing. Dicţionar explicativ’’, Editura Economică, Bucureşti, 2003, 392 pagini (70 autori)

41

N.Lupu;
”Strategia de concentrare a întreprinderilor de turism”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, 254 pagini.

42

N. Lupu;
”Hotelul - Economie şi management”, ediţia a IV-a, adăugită şi actualizată, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 464 pagini.

43.

N. Lupu;
“Gestiune hoteliera si de restaurant, Sinteze, teste-grila si cazuri practice, Editura ASE, Bucuresti, 2003

44.

P.Nistoreanu (coord.), G.Ţigu, D.Popescu, M.Pădurean, A.Talpeş, M.Ţală, C.Condulescu;
”Ecoturism şi turism rural”, Editura ASE, Bucureşti, 2003, 300 pagini

45.

D.Popescu;
”Amenajarea turistica durabila a litoralului”, Editura MATRIX ROM,Bucuresti,2003,264 pagini

46.

G.Stanciulescu, D.Ababei, M.Tala, A. Talpes, C. Lungu;
”Evaluarea intreprinderii hoteliere. Ofera hoteliera mondiala”, Editura Uranus, Bucuresti, 2003,220 pagini

47.

G. Stanciulescu ;
”Managementul Operatiunilor de Turism”, Editura ALL Beck,Bucuresti, 2002, editia I a si 2003 editia a-II-a, 432 pagini *2=864 pagini

48.

G.Tigu;
“Etica afacerilor în turism”, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, 128 pagini

49.

G.Tigu(coord.), M.Tala, A.Talpes, C.Lungu, J.S.Smaranda;
Resurse şi destinaţii turistice pe plan mondial’’, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, 200 pagini

50.

C.Tuclea;
“Management strategic“, Editura Uranus, Bucuresti, 2003,167 pagini

51.

 D.C.Vasile;
“Tehnici de negociere in afaceri“,Editura ASE, Bucuresti, 2003, 181 pagini

52.

R.Emilian ;
“Managementul firmei“,Editura ASE,Bucuresti,2002, 385 pagini

53.

R.Emilian, M.Ioncica, N.Lupu, R.Minciu,V.Olteanu, P.Nistoreanu, G. Stanciulescu, G. Tigu, C. Tuclea, D.Vasile ;
“Turism -Servicii. Teste grilă pentru examenul de licenţă”, Editura Uranus, Bucureşti, 2002, 308 pagini

54.

M.Ioncica;
“Economia Serviciilor.Teorie si practica.”editia a II-a revazuta, Editura Uranus, Bucuresti, 2002, 392 pagini

55.

M.Ioncica, M.Padurean, A.Schiopu, M.Tala ; 
„Economia Serviciilor. Culegere de probleme si studii de caz ‘’,Editura Uranus, Bucuresti, 2002, 118 pagini

56.

N. Lupu;
” Hotelul - Economie şi management”, ediţia a III-a, restructurată şi actualizată, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, 528 pag.

57.

P.Nistoreanu;
”Management în turism”,Editura ASE, Bucureşti, 2002, 284 pagini

58.

G. Stanciulescu, G. Tigu, N. Lupu, F. Stancioiu, E. Titan;
“Lexicon de termeni turistici’’, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002, 360 pagini.

59.

G. Stanciulescu ;
”Managementul utilitatilor publice”, Editura Uranus, Bucuresti, 2002, 400 pagini

60.

G. Stanciulescu ;
”Managementul agentiei de turism”, Editura ASE, Bucuresti, editia I – 2000 si editia a-II-a 2002, 170 pagini

61.

R.Emilian, O.State, G. Tigu, L. Emilian, P. Nistoreanu;
“Initiere in managementul serviciilor”, Editura Expert,Bucuresti, 2001, 316 pagini

62.

I.Catoiu, N.Lupu, D.Patriche, D.Dima,C.Florescu, R.Emilian;
„Jubileu '50 - Facultatea de Comerţ”, Editura Uranus, Bucureşti, 2001, 64 pagini.

63.

G. Stanciulescu, A. Androniceanu ;
”Sisteme comparate de administratie publica europeana”, Editura Economica, Bucuresti 2001, 220 pagini

64.

G.Stanciulescu, R.Emilian, G.Tigu, P.Nistoreanu, M.Grofu, C. Tuclea;
“Managementul turismului durabil în ţările riverane Mării Negre”, Editura All, Bucureşti, 2001, 183 pagini

65.

G.Tigu;
“Turismul montan. Strategii de amenajare şi dezvoltare a staţiunilor montane”, Editura Uranus, Bucureşti, 2001, 300 pagini

66.

R.Emilian, O.State, G.Tigu,L.Emilian,P.Nistoreanu;
“Managementul serviciilor”, Editura Expert, Bucuresti,2000,302 pagini

67.

M.Ioncica ;
 “Economia serviciilor.Teorie si practica”, Editura Uranus, Bucuresti, 2000; 384 pagini

68.

M. Ioncica, M.Grofu, A. Schiopu ;
“Economia serviciilor.Culegere de probleme teoretice si practice”, Editura Uranus, Bucuresti 2000, 112 pagini

69.

L.Anghel, B.Onete, P.Nistoreanu, F.Bonciu;
”Elemente de marketing în Internet” , Editura ASE, Bucureşti, 2000, 154 pagini

70.

F.Bran,T.Simon,P.Nistoreanu;
”Ecoturism”, Editura Economică, Bucureşti, 2000, 175 pagini

71.

D.C. Vasile ;
“Tehnici de negociere si comunicare”, Editura Expert, Bucuresti, 2000, 380 pagini

72.

R. Emilian, G. Tigu, O. State, C. Tuclea;
“Conducerea resurselor umane”, Editura Expert, Bucuresti, 1999, 350 pagini

73.

R. Emilian, M. Ioncica, N. Lupu, R. Minciu, V. Olteanu, P. NistoreanuG. Stănciulescu ;
“Turism - Servicii. Teste grilă pentru examenul de licenţă”, Editura Uranus, Bucureşti, 1999, 224 pagini 

74.

M.Ioncica , R. Minciu, G.  Stanciulescu ;
“Economia serviciilor, editia a 2-a revazuta si adaugita”, Editura Uranus, Bucuresti,1999; 304 pagini

75.

N. Lupu;
”Hotelul - Economie şi management”, ediţia a II-a, revăzută şi actualizată, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, 432 pagini.

76.

P.Nistoreanu;
„Turismul rural, o afacere mică cu perspective mari”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999, 1999 pagini                                                               

77.

P.Nistoreanu;
„Ecoturism şi turism rural - Elemente de management, marketing şi economie”, Editura ASE, Bucureşti 1999, 360 pagini                                             

78.

G.Stanciulescu, G. Tigu,;
„Tehnica operaţiunilor de turism. Studii de caz, probleme şi întrebări de examen”, Editura ALL, 1999, 365 pagini

79.

D. Patriche, I. Stanescu, M.Grigorescu, R. Emilian, N.Enica;
“Economie comerciala”, Editura Economica, Bucuresti, 1998,556 pagini

80.

M. Ioncica, R.Emilian, R.Minciu, V.Neagu, N.Lupu, P.NistoreanuD. Popescu;
Teste grila – Economia serviciilor. Management in servicii”, Editura Uranus, Bucuresti 1998 ,176 pagini

81.

N. Lupu;
”Hotelul - Economie şi management”, Editura Bic All, Bucureşti, 1998, 416 pagini.

82.

G.Botez, N.Lupu, A.Miron, P.Nistoreanu, A.Penciu, M.Stoian, S. Şuteu;
„Îndrumar pentru turismul rural”, Editura Rentrop & Straton, Bucureşti, 1998, 120 pagini,     

83.

G.Stanciulescu, N.Lupu , G.Tigu;
“Dicţionar poliglot explicativ de termeni utilizaţi în turism”, Editura ALL, 1998,327 pagini

84.

G. Stanciulescu ;
“Tehnica Operatiunilor de Turism”, Editura ALL, Bucuresti, 1998, 341 pagini

85.

M. Ioncica, R. Minciu, G. Stanciulescu;
”Economia serviciilor”, Editura Uranus, Bucuresti, 1997 ,304 pagini

86.

M. Ioncica, D. Popescu, C. Tuclea;
“Economia serviciilor – Probleme.  Proiecte.  Teste”, Editura Uranus, Bucuresti, 1997, 102 pagini

87.

M.Mihalciuc, L.Mureşan, G.Stănciulescu, S.Stan,L.Csaba;
„Dicţionar poliglot explicativ (română, engleză, franceză, germană, maghiară)” Editura Enciclopedică,Bucuresti, 1996, 258 pagini

88.

R. Minciu;
”Amenajarea turistică a teritorului”, Editura Sylvi, Bucureşti, 1995, 140 pagini.

89.

L. Ristea, Th. Purcărea, D. Patriche (coordonatori),R.Minciu;
”Meseria de comerciant”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995, 319 pagini. (15 autori)

90.

G. Stănciulescu, S. Stan, M.Milcu ;
”Tehnica operaţiunilor de turism”, Editura ALL,Bucuresti, 1995, 166 pagini

91.

M.Mihalciuc, L.Mureşan, G.Stănciulescu, S.Stan;
”Dicţionar poliglot explicativ (română, engleză, franceză, germană)”, Editura Enciclopedică,Bucuresti, 1995, 212 pagini

92.

R.Emilian;
”Managementul firmei de comert si turism”, Editura Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Bucuresti, 1994, 227 pagini

93.

R.Emilian;
”Managementul firmei de comert si turism – aplicatii”, Editura Universitatea crestina Dimitrie Cantemir, Bucuresti, 1994, 224 pagini

 

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide
OFERA EDUCATIONALA 2008

Disciplinele cuprinse in planurile de invatamant au la baza programe analitice in care sunt precizate obiectivele disciplinei, continutul tematic, sistemul de evaluare, etc

licenta | master | doctorat | cercetare

LOCURI DE MUNCA

consulta ultimele anunturi pentru locuri de munca in turism (click aici)