universitate turism servicii bucuresti

 

Istoric

Catedra de Turism – Servicii a luat fiinta in anul 1990, continuand pe coordonate noi vechea specializare "Economia serviciilor de alimentatie publica si turism" (ESAPT) introdusa la Facultatea de Comert din 1977.

Obiectivele strategice ale catedrei de Turism - Servicii, in ceea ce priveste activitatea didactica, vizeaza:

  • formarea de specialisti cu studii superioare in domeniul turismului (activitate hoteliera si de restaurant), dar si pentru functii economice din alte domenii ale serviciilor, atat internalizate cat si externalizate
  • perfectionarea planurilor de invatamant si a programelor analitice, precum si a continutului cursurilor si lucrarilor aplicative, in sensul aprofundarii pregatirii de specialitate a studentilor si alinierii la standardele europene in vederea crearii premiselor pentru recunoasterea internationala a diplomelor de licenta
  • imbunatatirea pregatirii practice a studentilor prin acordarea unei ponderi mai mari proiectelor economice, studiilor de caz, jocurilor de intreprindere, practicii in productie etc.
  • extinderea cooperarii cu universitati cu acelasi profil din alte tari, ceea ce ar permite studentilor dar si cadrelor didactice cunoasterea si insusirea experientei pozitive a economiilor dezvoltate in domeniul turismului si serviciilor
  • imbunatatirea conditiilor materiale si de informare oferite studentilor prin elaborarea, actualizarea si modernizarea manualelor, cursurilor, caietelor de lucrari aplicative si dotarea laboratorului catedrei cu echipamente moderne.
2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide
OFERA EDUCATIONALA 2008

Disciplinele cuprinse in planurile de invatamant au la baza programe analitice in care sunt precizate obiectivele disciplinei, continutul tematic, sistemul de evaluare, etc

licenta | master | doctorat | cercetare

CARTI / STUDII

Carti, monografii, tratate, culegeri de probleme publicate in edituri nationale recunoscute (vezi lista)

LOCURI DE MUNCA

consulta ultimele anunturi pentru locuri de munca in turism (click aici)