facultate ase turism servicii bucuresti

Turism Servicii - oferta educationala 2008

Programul de studii este similar programelor de studii din invatamantul superior european iar structura planurilor sale de invatamant este compatibila cu cea a planurilor de invatamant din universitati ale Uniunii Europene.

 

Planul de cercetare

Obiectivele strategice au in vedere dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica atat a cadrelor didactice, cat si a studentilor prin:

  • incorporarea in materialele didactice, prelegeri si seminarii a celor mai noi informatii si cunostinte din literatura si practica interna si internationala;
  • elaborarea unor lucrari stiintifice (studii, articole, comunicari) ce vizeaza gasirea unor solutii la problemele cu care se confrunta activitatea practica din turism si servicii, dar si imbogatirea teoriei economice in domeniu;
  • largirea cooperarii internationale in domeniul cercetarii stiintifice privind industria turismului si in general economia serviciilor;

Un rol important in activitatea de cercetare stiintifica efectuata de membrii catedrei l-au avut programele si granturile de care a beneficiat catedra si care s-au materializat in documentari stiintifice in tara si peste hotare, elaborarea unor studii de specialitate, mobilitati de perfectionare pentru cadre didactice si pentru studenti in strainatate, ceea ce a contribuit la ridicarea calitatii procesului de invatamant economic in plan turistic.

Activitatea de cercetare a catedrei se desfasoara in cadrul Centrului Academic de Cercetare in Turism si Servicii CACTUS, centru infiintat in anul 2008 de catre membrii catedrei si acreditat institutional.

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide
OFERA EDUCATIONALA 2008

Disciplinele cuprinse in planurile de invatamant au la baza programe analitice in care sunt precizate obiectivele disciplinei, continutul tematic, sistemul de evaluare, etc

licenta | master | doctorat | cercetare

CARTI / STUDII

Carti, monografii, tratate, culegeri de probleme publicate in edituri nationale recunoscute (vezi lista)

CADRE DIDACTICE

pentru mai multe detalii despre echipa catedrei de turism click aici

PARTENERI

multumim partenerilor nostri pentru colaborare si incredere (parteneri)