Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

delia popescuDelia POPESCU
Conferenţiar Universitar, Doctor în economie

Domenii de competenţă: economia turismului, economia serviciilor, managementul proiectelor. Activitatea didactică s-a concretizat, în primul rând, în susţinerea de seminarii, lucrări practice şi prelegeri la discipline precum: Economia serviciilor, Economia turismului, Dezvoltarea durabilă a serviciilor, Turism durabil, Ecoturism şi turism rural, Amenajarea turistică a teritorului, Managementul proiectelor, etc.

De asemenea, a îndrumat practica în producţie a studenţilor, a condus lucrări de licenţă şi de disertaţie, a făcut parte din comisii de examen de licenţă, a îndrumat lucrări de cercetare ştiinţifică ale studenţilor. In activitatea de cercetare, a participat la realizarea a numeroase proiecte de tipul contracte, granturi sau lucrări de cercetare. De asemenea, a realizat numeroase cercetări ale realităţilor din turismul românesc ale căror rezultate au fost încorporate în unele dintre cărţile publicate.

 

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide