Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

madalina talaMădălina ŢALĂ
Lector universitar, doctorand

Domeniile de competenţă sunt diverse, acoperind sfera  turismului, cât şi a serviciilor în general prin discipline cum ar fi Ecoturism şi Turism Rural, Resurse şi Destinaţii Turistice, Economia Serviciilor, Management Operaţional.

 

Se adaugă discipline cu caracter filosofic, dar de actualitate, cum ar fi Etica în Afaceri, precum şi discipline practice, cum ar fi Joc de Conducere al unei Întreprinderi de Turism-Servicii.

Activitatea didactică este completată cu activităţi cum ar fi cea de cercetare, participare la manifestări cu caracter ştiinţific dar şi activităţi studenţeşti, cum ar fi sesiunile de comunicări, practica etc.

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide