Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

maria ioncicaMaria IONCICĂ
Profesor Universitar, Doctor in economie

Domenii de competenţă: Economia serviciilor, Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar. Autoare a 26 cărţi (cursuri şi caiete de aplicaţii), dintre care amintim “Economia Serviciilor.Teorie şi practică.”,  2003, „Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar”, 2004, „Economia turismului şi serviciilor”, 2006, „Economia serviciilor. 

Abordări teoretice si implicaţii practice”, 2006, a peste 20 lucrări de cercetare ştiinţifică, a peste 45 comunicări la sesiuni ştiinţifice din care 3 la seminarii internaţionale în străinătate pe tematica economiei serviciilor si circa 40 articole publicate în diferite reviste de specialitate (Amfiteatrul Economic, Marketing Online, Tribuna Economică, Jurnalul Afacerilor, Comerţul Modern etc.)

 

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide