Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

mihaela padureanMihaela PĂDUREAN
Conferenţiar universitar, Doctor in economie

Domenii de competenţă: economia turismului, economia serviciilor, managementul turismului de evenimente, joc de conducere. Activităţi desfăşurate: organizarea si coordonarea activităţii didactice cu studenţii, îndrumarea activităţii de practica a studenţilor, coordonarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, evaluarea in cadrul comisiilor examenelor de licenţă, studiu şi documentare, îndrumarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică ale studenţilor, colaborarea în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică, elaborarea si publicarea unor lucrări ştiinţifice (cărţi, articole, lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale).

 

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide