Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

lupuNicolae LUPU
Conferenţiar Universitar, Doctor in economie

Competenţe şi contribuţii privind managementul şi tehnologia din domeniul hotelurilor şi al restaurantelor.

Autor al unor volume şi al unui număr important de articole pe teme din acest domeniu, între care lucrarea Hotelul - Economie şi management, apărută la editurile All, începând cu 1998, în cinci ediţii. Preocupări în legătură cu trecutul învăţământului superior de comerţ şi turism, inclusiv ca editor al unor ediţii cu caracter de restituire.

În acelaşi sens, îngrijitor al rubricii „Personalia”, dar şi referent intern, la „Amfiteatru Economic”, revistă clasificată de către CNCSIS în categoria B+. Funcţii administrative deţinute în ASE până în prezent: secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Comerţ, director de studii pentru Facultatea de Comerţ în cadrul Centrului Teritorial de Învăţământ la Distanţă Tulcea, rector al Universităţii Economice de Vară Băile Tuşnad – seria „Ospitalitatea, între artă şi ştiinţă”. Legături cu mai multe organizaţii profesionale din sectorul turismului (FIHR, ANAT, Clubul Naţional al Someleriei, ANBCT etc.).

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide