Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

olimpia stateOlimpia STATE
Conferenţiar universitar, doctor în economie

Absolventă a Facultăţii de Comerţ, Specializarea ESAPT, cadru didactic la Catedra de Turism-Servicii din 1993, în prezent Cancelar la Facultatea de Comerţ, membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Comerţ.

Domenii de competenta:Managementul resurselor umane; Negociere in afaceri; Cultura organizaţionala; Comunicare comerciala; Tehnica operaţiunilor de turism; Etica in afaceri; Management & leadership in turism. Activităţi desfăşurate: organizarea si coordonarea activităţii didactice cu studenţii, îndrumarea activităţii de practica în producţie a studenţilor, coordonarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, evaluarea in cadrul comisiilor examenelor de licenţă, studiu şi documentare, proiectarea de noi discipline compatibile cu noile cerinţe de pe piaţa muncii, îndrumarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică ale studenţilor, colaborarea în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică (rezultatele unei cercetări au apărut în revista "Journal of Travel Research", nr. 3/42, februarie 2004), elaborarea si publicarea unor lucrări ştiinţifice (cărţi, articole, lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale). Premiul “Virgil Madgearu” al Academiei Române, în 2001.

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide