Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

puiu nistoreanuPuiu NISTOREANU
Prof. univ. dr. - Prodecan al Facultăţii de Comerţ

Domenii de competenta: Administrarea afacerilor în turism-servicii (management şi marketing în turism, negociere în afaceri, producţia şi comercializarea serviciilor turistice), Dezvoltare durabila şi turism (ecoturism, turism rural), Turism cultural. Autor al: 25 cărţi (7 autor, 1 coordonator, 17 coautor), peste 200 studii şi articole de specialitate(publicate în ţară şi străinătate), 20 contracte de cercetare.Laureat al Premiului „Alecsandru Puiu Tacu” acordat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” Iaşi, al Academiei Române 2007; Premiului “Laurii Tribunei Economice 2004”; Premiului Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR): ”Cartea turistică”, 2000; Diploma ASE: ”Nicolae Georgescu-Roegen” pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică economică, anii 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; Diploma de excelenţă ASE „Virgil Madgearu” pentru activitatea profesional-ştiinţifică de excepţie în calitate de conferenţiar universitar, 2006.

Redactor-şef adjunct şi fondator al Revistei „Amfitetru Economic”, clasificată CNCSIS B+, Membru în consiliul editorial al Revistei de Comerţ(editata de Grupul de presă Tribuna Economică).

Legături cu mai multe organizaţii ştiinţifice(naţionale şi internaţionale) şi profesionale din sectorul turismului - AJTR, ANTREC, AROMAR, CIRET, EAAE, IGWT, ISOC. Evaluator CNCSIS, ARACIS, CEEX.

 

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide