Cadre didactice - Catedra de Turism Servicii

 

profesor rodica minciuRodica MINCIU
Profesor universitar, Doctor in economie

Domenii de competenta: economia turismului, economia serviciilor, amenajarea turistica a teritoriului, politici macroeconomice in turism.

Conducator stiintific doctorat in domeniile: economia comertului si serviciilor, administrarea afacerilor; membru in comisiile de evaluare a tezelor de doctorat sau a rapoartelor de cercetare doctorala, profesor la cursurile scolii doctorale. Conducator stiintific lucrari gradul I pentru profesorii liceelor de profil si membru in comisiile examenelor de titularizare, definitivat si gradul II.

Autor al unor lucrari de specialitate, monografii, studii, sinteze documentare in domeniul comertului, serviciilor si turismului - in calitate de unic autor, coautor, coordonator, a numeroase articole publicate in reviste de specialitate si  comunicari stiintifice prezentate la sesiuni stiintifice nationale sau internationale, organizate in tara sau in strainatate precum si al unor proiecte de cercetare de tipul CEEX, CNCESIS sau cu mediul de afaceri.

Alte activitati:membru in Consiliul Facultatii de Comert, director curs Master, consultant MIMMCTPL pentru elaborarea Masterplan Turism 2007-2026

2008 - Catedra de Turism Servicii - Academia de Studii Economice Bucuresti

Travellers Guide